Prenumerera på

Lejebladet elektroniskt


Den som så vill kan få Lejebladet per e-post som en pdf-fil. Kanske särskilt praktiskt för dig som inte bor på lejet året runt.


Det enda du behöver göra är att skicka din e-postadress till Morten Persson, e-post: morten0601(at)gmail.com. Ange att det gäller Lejebladet!