Innehåll:

     Föreningens styrelse

Kontakter

     Bli medlem

     Lejebladet Nr 5 utd. 12/12  

     

     Prenumerera på

     Lejebladet

     Bildgalleri

     Nyttiga länkar

Sidan uppdaterad

25 januari 2021

Soppkvällen den 18 februari
är inställd!

Soppkvällen som optimistiskt planerades in till den 18 februari, har ställts in. Pandemin är ju med största säkerhet inte över vid den tidpunkten – tyvärr.


Men det är nyttigt med soppa! En grönsakssoppa är till exempel det bästa sättet att få i sig den dagliga mängd nyttigheter som kroppen behöver.


Så laga istället till en god soppa själv! På ICA:s hemsida finns det bl.a. recept på 20 "smarriga" soppor via denna länk

https://www.ica.se/buffe/artikel/goda-soppor/


Sedan får vi verkligen hoppas att läget är annorlunda till hösten, så att soppkvällen i oktober kan arrangeras som planerat.

Årets sista nummer av Lejebladet

delades ut 12 december!

Lördagen den 12 december delades årets femte utgåva av Lejebladet ut i postlådorna i Vitemölla. Det finns även som pdf via denna länk.


➤ Årsmötet!
➤ Julgran på Torget!
➤ Ändrad medlemsavgift för 2021
➤ Bidrag från kommunen!

➤ Fester och arrangemang 2021
➤ Välbesökt ”Vitemölla lyser”!
➤ Vi ses vid tolvslaget!
➤ God Jul!

Har du betalat medlemsavgiften

för 2020?

Du har väl inte glömt att betala årsavgiften till Lejeföreningen – endast 200 kr per hushåll. Medlemskap är nödvänligt för att kunna deltaga på årsmötet och den populära Mingelkvällen!

Har du slarvat bort inbetalningskortet så finns ett sådant att tanka ner här.  Annars kan du betala in direkt till Vitemölle Lejeförenings bankgiro 809-1431. Glöm inte ange ditt namn och adress! Ett par ”medlemmar” som glömt det brukar vi "få"...


OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader. Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!

Information från
Vitemölla Badhotell

Jag tänkte uppdatera och informera lite kort om hotellet och verksamheten framöver. Som en del redan känner till arbetar vi med att ta fram ett planprogram för utveckling av hotellet.

Det rör sig om ett litet antal mindre byggnader uppe på platån bakom hotellet, med naturen och skogen väsentligen oförändrad. Målsättningen är att planprogrammet ska vara färdigt om 6-12 månader. Planprogrammet är i princip en mer detaljerad beskrivning av utvecklingen jämfört med den ursprungliga planansökan som gjordes i höstas, samt av kommunen bestämda undersökningar som bilagor. Simrishamns kommun har önskat att både en naturvärdesinventering och en geoteknisk undersökning ska vara del av planprogrammet. Naturvärdesinventeringen gjordes nu i somras av tre ekologer som är ofta anlitade av länsstyrelsen i motsvarande projekt. För den intresserade finns den som pdf via denna länk.

Den geotekniska undersökningen kommer ske inom kanske bara några dagar eller veckor. Det innebär i praktiken (om jag förstått det hela korrekt), att geologerna kommer med en 2 x 3 meters bandvagn där det finns en 5 meters borr, och sen kommer de borra på kanske 3-5 ställen inom hotellets tomtgräns. De väntar på klartecken från Österlen Kraft och exakt kabelvisning innan. För mig lät det lite väl dramatiskt med bandvagn och borrning, och jag hade själv blivit misstänksam vid denna syn utanför huset, särskilt om jag inte hade fått någon information innan. Men det är tydligen inte så dramatiskt som det låter, det innebär en dags arbete och jag hoppas verkligen det inte stör på något sätt. Jag tror de kommer ta sig dit via Furet och sedan köra en liten bit på marknadsfältet norrut och sen västerut.

När det gäller verksamheten nästa år är jag försiktig och har inte bestämt ännu i vilken omfattning vi åter ska öppna, men åtminstone lägenheterna kommer vara möjliga att hyra.


Har ni några frågor eller funderingar så skicka gärna en email: marcuslundahl@icloud.com eller slå en signal på 070-600 88 77.


Vänliga hälsningar

Marcus
Vitemölla Badhotell

Det är förbjudet 
att bada i hamnen!

Det har plötsligt tillkommit en skylt vid södra pirarmen "Bad i hamnen förbjudet". Lejeföreningens styrelse har kontaktat kommunen, och "Fredrik hamnchef" har svarat att det "alltid" varit förbjudet att bada i kommunens hamnar, p.g.a. att det är en säkerhetsrisk p.g.a. båttrafiken.

På frågan om det är förenat med böter att bada i hamnen är svaret däremot negativt! Därmed kan man dra slutsatsen att bad kan ske även fortsättningsvis, såsom skett sedan hamnen byggdes 1896, och långt innan Vitemölla tillhörde Simrishamns kommun.

Men de badstegar som finns i Vitemöllas hamn kan alltså inte ses som sanktionerade av kommunen, och vi hoppas att alla är försiktiga. 

Lejeföreningen sponsrar livboj!

Lejeföreningen är numera stolt sponsor av den livboj som räddningsvärnet på Kivik satt upp i garnhänget mellan hamnen och Mölleån!

Brev till kommunen angående
bl.a. vägföreningen

Styrelsen har under året skickat många mail med frågor som berör Vitemölla till Susanna Söderberg, som är chef för gata och park på Samhällsbyggnadsförvaltningen. För ett par veckor sedan fick vi äntligen svar på våra frågor.


Styrelsens frågor handlar bland annat om de livsfarliga hålen på Garnhängevägen, som behövs åtgärdas omgående, men också om varför vi inte får den utlovade stora soptunnan i hamnen, och vår oro beträffande erosionen. Vad gäller soptunnan så svarade kommunen att den anländer inom kort!

 

Vi har reagerat över att kommunen inte har riktig koll på vilka vägar som är tänkt att ingå i en vägförening och vilka vägar som kommunen fortsatt tänker ansvara för. Dessutom skriver de att de har dubblerat det kommunala väghållarbidraget – men vi har ju ingen vägförening!

 

Vi tycker att SBF har lämnat ett slarvigt svar till oss. Den 30 mars lämnade vi in en kort skrivelse till Samhällsbyggnadsförvaltningen från ordföranden och vice ordföranden med en önskan om en bra dialog kring de frågor som vi ställt till dem.

 

Vi lämnade skrivelsen till följande personer:

Susanna Söderberg chef för gata- och park Samhällsbyggnadsförvaltningen

Marie Leandersson Samhällsbyggnadschef

Carl-Göran Svensson ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Jeanette Ovesson kommunstyrelsens ordförande


Skrivelsen kan läsas via denna länk.


Hälsningar

Pia Svensson, ordförande

Det blir inget mobiltorn
vid det f.d. fruktpackeriet!

Det 36 meter höga mobiltorn – högt som ett tiovåningshus – som Telia sökt bygglov till för att byggas mellan det f.d. fruktpackeriet (numera Skepparps Vin AB) vid bussgaraget i Vitemölla och stora vägen, nästan helt intill vägen m.a.o., kommer INTE att byggas!


Länsstyrelsen meddelade den 15 januari att Telia inte hade inkommit med något överklagande till Mark- och miljödomstolen, och att det nu är för sent att överklaga.


En drygt halvårslång kamp förd av en "aktionsgrupp" i västra Vitemölla – stort tack till den – är därmed slut. Och grannarna till Skepparps Vin AB som upplevt mycket oro under hela denna tid, kan äntligen andas ut 


På många håll har därför säkerligen mousserande drycker korkats upp för att fira att denna "skampåle" inte blir byggd – men det har definitivt inte skålats i några produkter från Skepparpsgårdens vin eller Kiviks Musteri, företagen som Bengt Åkesson som upplåtit marken till Telia, är huvudägare i...

Broplåtarna på plats!

Det här är Christian Negendanck som är VD på Högestad & Christinehofs gods. Tack vare hans handlingskraft och Anna Pipers välvilja, så är nu stora plåtar utlagda över det dåliga ytskiktet på bron över Mölleån. Godset ”sponsrar” detta i väntan på Lantmäteriets slutliga avgörande.


Tack vare denna åtgärd är risken att någon ska skada sig på bron minimerad, och alla vi fastighetsägare på Vitemölla kan pusta ut, när vi inte riskerar att ställas till svars om något händer på bron. Det återstår att se om Ökrab nu vill köra över bron, så att soptunnorna kan flyttas tillbaka till sin plats på andra sidan bron.

Glädjande besked angående bron!

Söndagen den 13 oktober hade styrelsen ett extra möte angående bron över Mölleån till badparkeringen, vilken vi länge varit oroliga för. Till mötet hade vi bjudit in Christian Negendanck, som är VD på Högesta & Christinehof Förvaltnings AB. Han var mycket positiv till att hjälpa oss med bron.


Redan tisdagen den 15 oktober hörde han av sig med det glädjande beskedet att han skall se till att det kommer att läggas ut plåtar på bron, och dessutom står Högesta för alla kostnader i väntan på Lantmäteriets beslut om vem som skall vara ansvarig för bron framöver. Vi är mycket glada och tacksamma för denna hjälp!

Referat från mötet med Lantmäteriet betr. vägföreningen!

Ett 50-tal fastighetsägare hade hörsammat kallelsen till Lantmäteriets informationsmöte fredagen den 27 september i Kristianstad. Dessutom hade ytterligare cirka 175 lämnat fullmakter.


Läs i denna pdf-fil lejeföreningens referat från mötet!

Tidigare information om vägföreningen

På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 september 2018 fattade man beslutet:

"Förvaltningen får i uppdrag att utforma förslag till Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun utifrån en analys och utredning av befintliga förhållanden. I avvaktan på dessa riktlinjer upprättas inga detaljplaner för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark inom Vitemölla samhälle."

samt att:

"Förvaltningen uppmanas att fortsätta med lantmäteriförrättningen."

I denna pdf finns hela beslutet.


Lejeföreningens styrelse får nu alltså invänta Lantmäteriets beslut. Styrelsen kommer under tiden att samarbeta med Vik i detta ärende, eftersom de har samma problem där.


I denna fil finns den "tjänsteskrivelse" som undertecknats av samhällsbyggnadschefen i kommunen, och som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Rapport från Sand Life

beträffande strandängarna

Den regionala projektledaren i Sand Life, Maria Sandell, har gjort en sammanfattning av redan gjorda och planerade åtgärder för området norr om Vitemölla. Sammanfattningen och en karta finner du i denna pdf.

Köp den nya boken

"Fiske och sjöfart på Vitemölla"!

Den 3 juli 2014 släpptes Tommy Gustafssons bok "Fiske och sjöfart på Vitemölla" vid ett releaseparty vid Postahuset. Många passade då på att köpa denna för varje mylling oumbärliga bok, som är ett resultat av flera års arkivstudier och intervjuer.

Var du inte där, finns det fortfarande chans att köpa ett exemplar. Boken kostar 180 kr och kan köpas av Pia Svensson eller Anders Westerberg här på lejet – eller i Vitemöllekiosken – eller genom att sätta in 180 kr på pg 50 64 99-3, bokförlaget Moria Epsilons konto. Meddela då namn och adress, så skickar de boken.

Halvard Hanssons minnen!

Lejeföreningen har fått tillåtelse att publicera Halvard Hansson "Minnen", som är mycket läsvärda – även om man inte har någon anknytning till Vitemölla. Han ger bland annat en ögonvittnesskildring från bombardemanget av Dakar i juni 1941! Du finner berättelsen med förord av Sverker Andersson i denna pdf.

Hela boken "Mitt Vitemölla"

kan nu läsas på vår hemsida!

Boken ligger i pdf-format (den är 14 Mb stor, så se till att du har en bra Internetförbindelse) och kan nås via denna länk. Boken nås även från sidan "Vitemölla förr och nu", där den även kommer att ligga kvar senare.

Här kommer "Gudrun Smiths Vitemöllastiftelses" bakgrund till boken:

"I avsnittet ”Gudruns sista anteckningar” berättar Gudrun Smith om vad som fick henne att forska i Vitemöllas historia. Under många år ägnade Gudrun en stor del av sin fritid till att besöka arkiv i Skåne och Köpenhamn, samla in kartor, läsa bouppteckningar, kyrkoböcker och annan litteratur som berörde Vitemölla och Österlen.

Gudrun Smith föddes i Åhus församling 1930 och hennes familj bestod av sjökaptenen Martin Smith och lärarinnan Helga, född Månsson samt syskonen Minnie och Birgit. Bägge föräldrarna med släkt kom från Vitemölla och Gudrun kom att tillbringa mycket tid som sommargäst i ett av de äldre husen som gått i arv i flera generationer.

Den släktforskning som sammanställts i anteckningar och kartor i kronologisk ordning är kompletterade med en historisk återblick skriven av Monika Larsson. Monika fotograferade även alla boende i Vitemölla i början av 2000-talet och gjorde ett tidsdokument genom att sammanställa foton med namn på dem som vid denna tid bodde i husen.

Gudrun Smiths Vitemöllastiftelse har sammanställt dessa anteckningar, forskning, gjort kartor, bilder och annat material och gav 2006 ut denna bok vid namn ”Mitt Vitemölla” Förhoppningen är att fler nu kan ta del av innehållet och läsa boken som komplett finns att läsa här som pdf-fil."

Hjärtstartare finns i Postahuset!

Den hjärtstartare som Lejeföreningen köpt in finns i Posthuset, klar att användas. I denna pdf får du ytterligare information! (OBS! Länken i pdf-filen fungerar inte p.g.a. ett mellanslag. Korrekt länk till kursen på Internet är www.heartstarthome.com/animated_demo/demo.asp

© Vitemölle Lejeförening 2021.

Webmaster Morten Persson